torsdag, december 15, 2005

Vik hädan:

Vinterkräksjukan, matförgiftning, magkatarr eller ren kroppslig protest mot tung arbetsbelastning.

Vad du än beror på så gillar vi inte att dubbelvikta skrika ditt namn: ULF! RALF! ROLF! ULRIK!

Stick, du är inte välkommen. Inte nu. Troligen aldrig.

Inga kommentarer:

shareknapp

Bookmark and Share